Slider
  • Ciągłość działania przedsiębiorstw w dobie pandemii
    Od 4 marca br. tj. pierwszego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem w Polsce sytuacja gospodarcza się drastycznie zmieniła. Puste ulice, pozmykane sklepy, odwołane dostawy produktów i usług. Jak radzą sobie przedsiębiorstwa w nowej sytuacji? Czy powszechna kwarantanna całkowicie blokuje prowadzenie działalności gospodarczej? Co zrobić teraz i jakie działania podjąć na przyszłość by zminimalizować skutki podobnych zdarzeń dla prowadzonej działalności? ... > Dowiedz się więcej
  • Bureau Veritas zmierzyło ślad węglowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych
    Polskie Sieci Elektroenergetyczne, spółka odpowiedzialna za niezawodne działanie systemu elektroenergetycznego, jako jedno z pierwszych dużych przedsiębiorstw w Polsce obliczyły swój ślad węglowy. Badanie przeprowadziła firma Bureau Veritas.... > Dowiedz się więcej

Bioplastik – skuteczny sposób na walkę z kryzysem klimatycznym

15 lutego 2020

Zanieczyszczenie plastikiem oraz zmiany klimatyczne w skali globalnej jasno pokazują, że nie ma planu B. Zostało nam niewiele czasu aby drastycznie zmienić nasze życie, codzienne przyzwyczajenia, przeprogramować gospodarkę na inne niż kopalne źródła energii. Z pomocą przychodzi nam bioplastik, gospodarka obiegu zamkniętego oraz certyfikaty ISCC, REDCert2.… >

Bioplastic – an effective way of combating the climate crisis

27 lutego 2020

Plastic pollution and climate changes on a global scale clearly show us that there is no plan B. We have little time left to drastically change our lives and everyday habits, as well as to shift the economy towards sources of energy other than fossil fuels. What comes to our rescue are bioplastics, circular economy and certificates such as ISCC and REDCert2.… >

Bureau Veritas zmierzyło ślad węglowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych

8 marca 2020

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, spółka odpowiedzialna za niezawodne działanie systemu elektroenergetycznego, jako jedno z pierwszych dużych przedsiębiorstw w Polsce obliczyły swój ślad węglowy. Badanie przeprowadziła firma Bureau Veritas.… >

SMS (Safety Management System) – kontynuacja zmian w branży lotniczej

18 lutego 2020

17 kwietnia 2019 roku, EASA opublikowała propozycję NPA 2019-05 – zmian, które w jasny sposób regulują proces zarządzania ryzykiem i stają się wyraźną odpowiedzią ze strony EASA na niespełnioną wcześniej obietnicę wdrożenia wymagań SMS.… >

Ciągłość działania przedsiębiorstw w dobie pandemii

31 marca 2020

Od 4 marca br. tj. pierwszego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem w Polsce sytuacja gospodarcza się drastycznie zmieniła. Puste ulice, pozmykane sklepy, odwołane dostawy produktów i usług. Jak radzą sobie przedsiębiorstwa w nowej sytuacji? Czy powszechna kwarantanna całkowicie blokuje prowadzenie działalności gospodarczej? Co zrobić teraz i jakie działania podjąć na przyszłość by zminimalizować skutki podobnych zdarzeń dla prowadzonej działalności? … >

Jak spełnić wymagania USA dla europejskich eksporterów żywności?

13 lutego 2020

Wraz ze zmianą przepisów Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) każdy producent eksportujący żywność na rynek USA podlega obowiązkowi rejestracji w FDA. … >