NOWY Standard IFS - wersja 6.1

IFS podjął decyzję o opublikowaniu zmodyfikowanej wersji IFS Food 6 (IFS Food 6.1 z listopada 2017 roku), która będzie zawierać wymagania dodatkowe. Nowa wersja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. W tej wersji IFS będzie się ubiegał o certyfikację GFSI (Global Food Safety Initiative). W związku z tym publikacja IFS Food wersji 7 zostanie odroczona do końca 2018 roku.


Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 6.1 to:
– Nowe wymagania dotyczące minimalizacji ryzyka wystąpienia zagrożeń
bezpieczeństwa żywności
– Zmodyfikowane wymagania dotyczące zarządzania alergenami
– Opis procedur Programu Uczciwości dostosowany do zasad obowiązujących od 1 maja 2017 roku
– Uwzględnienie odniesień do obecnej Strategii
– Obowiązkowe dołączanie kodów QR do certyfikatu IFS w celu łatwiejszej weryfikacji jego autentyczności


Zmiany zostały wdrożone przez:
– Modyfikację istniejących wymagań i definicji słownikowych
– Uwzględnienie w glosariuszu trzech nowych wymagań i powiązanych definicji
– Nowe obowiązkowe pole w raporcie z audytu


Co zmiana oznacza dla branży?
Nowa wersja wejdzie w życie 1 lipca 2018 roku, NIE będzie okresu przejściowego!

UWAGA! Należy wziąć pod uwagę, iż w przypadku firm, które zostaną poddane niezapowiedzianemu audytowi 1 lipca 2018 roku lub później, audyty takie zostaną przeprowadzone w oparciu o wersję 6.1 standardu IFS Food. W przypadku firm, w których audyt przeprowadzony zostanie przed dniem 1 lipca 2018 roku, będzie on przeprowadzony w oparciu o wersję 6 IFS Food z kwietnia 2014 roku!

Czym jest standard IFS Food:

IFS Food jest standardem używanym przy prowadzeniu audytu sprzedawców detalicznych i hurtowych markowych produktów spożywczych oraz innych producentów produktów spożywczych i dotyczy wyłącznie firm zajmujących się przetwarzaniem żywności lub firm pakujących sypkie produkty spożywcze. IFS Food można stosować tylko wtedy, gdy produkt jest „przetwarzany”, lub gdy istnieje ryzyko skażenia produktu podczas pakowania.


Firmy korzystające ze standardu mają do dyspozycji wiele jego zalet od samego początku stosowania, np.:
– Widoczność i ułatwiony dostęp do rynku
– Akceptację w całym łańcuchu dostaw
– Ciągłe doskonalenie poprzez zróżnicowany system punktowy IFS
– Zarządzanie dostawcami w bazie danych IFS
– Wielojęzyczne narzędzia wdrożeniowe, w tym wytyczne, aplikacje, szkolenia, webinaria i platformy e-learningowe
– Mierzalne ulepszanie procesów, a tym samym zapobieganie kosztom i zmniejszanie ich


Więcej na temat rozwiązań dla sektora spożywczego można przeczytać na stronie Bureau Veritas w zakładce Żywność i Rolnictwo.

Udostępnij

Share