FSSC 22000 opublikowało nową, piątą wersję normy!

Fundacja FSSC 22000 opublikowała nową, piątą wersję systemu certyfikacji FSSC 2200. Nowa edycja FSSC zawiera w sobie wszelkie ulepszenia zawarte w znowelizowanej, międzynarodowej normie ISO 22000,  opublikowanej w czerwcu 2018 roku.

Kolejną ważną zmianą w systemie certyfikacji FSSC jest utworzenie oddzielnego działu zawierającego wymagania dostosowane do organizacji szkoleniowych. Ta nowa część programu mająca na celu poprawę przejrzystości oczekiwań dotyczących licencjonowanych organizacji szkoleniowych FSSC 22000.

Według Sally Elsherif, Dyrektora Operacyjnego (Metro) oraz członka zarządu FSSC, implementacja jednolitej nadrzędnej struktury (ang. HLS – High Level Structure), znanej z innych, zaktualizowanych w ostatnich latach norm ISO, umożliwia pełną integrację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z innymi systemami zarządzania –  takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001. Wszystkie części normy są teraz połączone w jeden dokument.

Więcej o FSSC:

Program certyfikacji FSSC został stworzony przez Fundację ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa Żywności (FFSC) i jest uznany przez Globalną Inicjatywę ds. Bezpieczeństwa Żywności (GFSI – Global Food Safety Initiative), organizację zajmującą się oceną międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności.
Certyfikat systemu bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 to kompletny program certyfikacji w zakresie audytu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności i / lub zarządzania jakością. Schemat wykorzystuje międzynarodowe i niezależne normy, takie jak ISO 22000, ISO 9001, ISO / TS 22003 oraz specyfikacje techniczne sektora spożywczego takie jak ISO / TS 22002-1, rozwinięte we współpracy z międzynarodowym gronem interesariuszy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Bureau Veritas

certyfikacja@pl.bureauveritas.pl

tel. +48 22 549 04 00

Udostępnij

Share