wskazanie metod, dzięki którym przedsiębiorstwa, zarówno duże i małe, będą mogły optymalizować swoje wyniki poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem;

tłumaczenie wartości CSR (ang. Corporate Social Responsibility) na możliwe konkretne działania i wymierne strategie zrównoważonego rozwoju.

nowe spojrzenie na zawody związane z inspekcjami, kontrolami oraz certyfikacją. Dzięki wielopłaszczyznowemu podejściu, chcemy pokazać wpływ tych usług na cykl życia przedsiębiorstwa i na codzienne życie każdego z nas.

Bureau Veritas już od 1828 roku (w Polsce od 1958) wspiera swoich klientów w funkcjonowaniu i spełnieniu stale rosnących wymagań międzynarodowych standardów, norm, dyrektyw i wymagań prawnych. Działamy w obszarze zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Naszym głównym atutem  ludzie, ich wiedza oraz kompetencje – tym chcemy się poprzez platformę PRO z Państwem dzielić.

Pierwotne logo Bureau Veritas, 1829