Dziedzina nabierająca coraz większego znaczenia – bada i opisuje w jaki sposób odpowiadać na potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych generacji na ich zaspokojenie. Strategie CSR traktujemy już nie tylko przez pryzmat – ciągle istotnych – działań filantropijnych i etycznych ale przede wszystkim poprzez kompleksowe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowania w biznesie. Opisujemy korelacje pomiędzy rozwojem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne, dbałością o otoczenie i jakością życia.

Raporty CSR a Raporty Wpływu – w czym tkwi różnica?

Dziś raporty CSR są nieodzowną cześcią komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, interesariuszami.Powinny być rzetelnym sprawozdaniem z realizacji strategii, informując zarówno o dobrych, ale też słabych stronach organizacji, formułować wnioski dotyczące poprawy status quo.… >