QHSE (ang. Quality, Health & Safety, Environment) – Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) oraz Ochrona Środowiska, czyli dział poświęcony trzem znanym filarom Certyfikacji, zapewniającym prawidłowe – zgodne z wymaganiami i oparte na międzynarodowych normach – funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pytamy ekspertów, pokazujemy przykłady, różne rozwiązania integracji systemów zarządzania i opowiadamy o sprawdzonych sposobach wdrażania oraz późniejszej certyfikacji.

Kto nie segreguje ten traci (i płaci)

Dziś wszystkie podmioty działające na rynku opakowań, odpadów opakowaniowych i sprzętu elektronicznego muszą przechodzić coroczny zewnętrzny audyt weryfikujący ich działania w zakresie gospodarowania odpadami. Sankcje jakie grożą za nieprzestrzeganie obowiązku recyklingowego są bardzo dotkliwe i nie muszą ograniczyć się wyłącznie do recyklera.… >