Prezentujemy standardy jakości, bezpieczeństwa i zgodności produktów oraz systemów z obowiązującym prawem. W każdym przemyśle, zgodność sprzętu z normami jest niezbędna, aby produkt uzyskał licencję na użytkowanie. Urządzenia muszą też spełniać specyficzne wymagania klientów i użytkowników dotyczące niezawodności, dostępności, łatwości w obsłudze i bezpieczeństwa. W tej sekcji, prezentujemy też rozwiązania dla każdej fazy inwestycji przemysłowych: od projektu po instalację, oddanie do użytku i eksploatację.

Raporty CSR a Raporty Wpływu – w czym tkwi różnica?

Dziś raporty CSR są nieodzowną cześcią komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, interesariuszami.Powinny być rzetelnym sprawozdaniem z realizacji strategii, informując zarówno o dobrych, ale też słabych stronach organizacji, formułować wnioski dotyczące poprawy status quo.… >