W czasach, gdy rzeczywistość rynkowa jest wysoce złożona i stale się zmienia, podmioty wprowadzające produkty – w tym wytwórcy i detaliści – muszą mieć pewność, że towary, które dostarczają na rynek, spełniają oczekiwania klientów oraz standardy: bezpieczeństwa, jakości, ekologii…Do tego dochodzą wymagania regulacyjne, rządowe, konieczność uwzględnienia aspektów CSR. W tym skomplikowanym świecie wyzwaniem jest osiągnąć i pogodzić wszystkie cele. Warto poczytać o sprawdzonych rozwiązaniach. Zapraszamy!

Kto nie segreguje ten traci (i płaci)

Dziś wszystkie podmioty działające na rynku opakowań, odpadów opakowaniowych i sprzętu elektronicznego muszą przechodzić coroczny zewnętrzny audyt weryfikujący ich działania w zakresie gospodarowania odpadami. Sankcje jakie grożą za nieprzestrzeganie obowiązku recyklingowego są bardzo dotkliwe i nie muszą ograniczyć się wyłącznie do recyklera.… >

Raporty CSR a Raporty Wpływu – w czym tkwi różnica?

Dziś raporty CSR są nieodzowną cześcią komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, interesariuszami.Powinny być rzetelnym sprawozdaniem z realizacji strategii, informując zarówno o dobrych, ale też słabych stronach organizacji, formułować wnioski dotyczące poprawy status quo.… >