Innowacje (łac. Innovatio – odnowienie) to dążenie do osiągnięcia celów w sposób łatwiejszy i szybszy (wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych etc.). Wraz z postępującym procesem serwicyzacji gospodarki, zakres przedmiotowy innowacji poszerzył się.
Opisujemy wyselekcjonowane przykłady z różnych gałęzi przemysłu. Są to zarówno innowacyjne produkty, nowe technologie jak i innowacje organizacyjne i procesowe, które usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw.