Innowacje (łac. Innovatio – odnowienie) to dążenie do osiągnięcia celów w sposób łatwiejszy i szybszy (wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych etc.). Wraz z postępującym procesem serwicyzacji gospodarki, zakres przedmiotowy innowacji poszerzył się.
Opisujemy wyselekcjonowane przykłady z różnych gałęzi przemysłu. Są to zarówno innowacyjne produkty, nowe technologie jak i innowacje organizacyjne i procesowe, które usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Dobre praktyki polskich firm w kontekście zmian klimatu

Niedawno ukazał się 17 raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Raport jest podsumowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2018 roku w Polsce oraz prezentacją 1549 zgłoszonych przez organizacje praktyk. Jest największą tego typu publikacją w Polsce, dlatego stanowi dobre źródło informacji czy firmy w swoich działaniach przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym zmniejszają swój negatywny wpływ na klimat, a może tworzą produkty lub usługi, które w tym pomagają ich klientom.… >