Przedsiębiorstwo działające w budownictwie musi uzwględnić w strategii oraz kosztorysach swoich inwestycji niezbędne aspekty związane z jakością, BHP, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością za interakcje z otoczeniem. Dostarczamy informacji przydatnych w zarządzaniu projektami oraz w ocenie zgodności z normami zarówno we wstępnych fazach projektowych jak i podczas wykończenia budów. Ten dział, swoim zakresem obejmuje zarówno budownictwo kubaturowe jak i inżynierię lądową.

Raporty CSR a Raporty Wpływu – w czym tkwi różnica?

Dziś raporty CSR są nieodzowną cześcią komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem, interesariuszami.Powinny być rzetelnym sprawozdaniem z realizacji strategii, informując zarówno o dobrych, ale też słabych stronach organizacji, formułować wnioski dotyczące poprawy status quo.… >