Fundacja FSSC 22000 opublikowała nową, piątą wersję systemu certyfikacji FSSC 2200. Nowa edycja normy zawiera w sobie wszelkie wszystkie ulepszenia zawarte w nowym standardzie ISO 22000,
który został opublikowany w czerwcu 2018 roku.

Informujemy, że w związku z aktualizacją i nowym wydaniem normy kryterialnej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, norma PN-ISO/IEC 27001:2014-12 została zastąpiona nowym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informacyjna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.

12 marca br. decyzją International Organization for Standardization (ISO), opublikowano normę ISO 45001:2018, która zastąpi obecne standardy dotyczące BHP, takie jak OHSAS 18001:2007.

IFS podjął decyzję o opublikowaniu zmodyfikowanej wersji IFS Food 6 (IFS Food 6.1 z listopada 2017 roku), która będzie zawierać wymagania dodatkowe. Nowa wersja wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 roku. W tej wersji IFS będzie się ubiegał o certyfikację GFSI (Global Food Safety Initiative). W związku z tym publikacja IFS Food wersji 7 zostanie odroczona do końca 2018 roku.

IRIS (International Railway Industry Standard) jest inicjatywą czterech największych producentów taboru kolejowego: Bombardier Transportation, Siemens Transporation, Alstom Transport i AnsaldoBreda. Inicjatywa ta, poparta przez Europejskie Zrzeszenie Przemysłu Kolejowego (UNIFE), ma celu m.in. spełnienie specyficznych wymagań przemysłu kolejowego dotyczących wzrostu jakości, zarówno strony operatorów, jak i producentów.

15 września br. mija dwa lata od momentu publikacji zrewidowanych norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Wszystkim organizacjom certyfikowanym na godność z powyższymi normami uprzejmie przypominamy, że ważność certyfikatów na zgodność z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2007 upływa z dniem 14 września 2018 r.