Aktualizacja normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Informujemy, że w związku z aktualizacją i nowym wydaniem normy kryterialnej w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, norma PN-ISO/IEC 27001:2014-12 została zastąpiona nowym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informacyjna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania.

Norma PN-EN ISO/IEC 27001: 2017-06 nie wprowadza nowych wymagań, a jej aktualizacja wynika z integracji wcześniej wydanych korekt do normy ISO/IEC 27001: 2013 (Cor 1: 2014 do Aneksu A pkt. 8.1.1 oraz Cor 2: 2015 do pkt. 6.1.3). Obecnie obowiązującym, aktualnym wydaniem normy międzynarodowej ISO pozostaje norma ISO/IEC 27001: 2013 z korektami jw.

W związku z powyższym, Bureau Veritas Certification Polska informuje i ustala następujący sposób postępowania:

Dla certyfikatów wydanych na zgodność z normą międzynarodową ISO/IEC 27001: 2013

  • Wszystkie wydane i aktualne certyfikaty pozostają ważne – nie wymagają wymiany.

Dla certyfikatów wydanych na zgodność z wycofaną normą polską PN-ISO/IEC 27001:2014-12

  • wydane certyfikaty, odnoszące się do normy już nieaktualnej będą wycofane oraz będą podlegały aktualizacji i wymianie – wymiana certyfikatów zostanie przeprowadzona dwuetapowo.
  • w pierwszym etapie zostaną wydane certyfikaty nieakredytowane na zgodność z nową normą PN‑EN ISO/IEC 27001: 2017-06,
  • następnie, po uzyskaniu akredytacji, o którą Bureau Veritas Polska wystąpiło do Polskiego Centrum Akredytacji, będziemy mieli możliwość wydania certyfikatów akredytowanych.

Po otrzymaniu nowego wydania certyfikatów (akredytowanych i nieakredytowanych) prosimy o zwrot oryginałów certyfikatów wersji wycofanej lub pisemne potwierdzenie faktu ich zniszczenia.

Przypominamy jednocześnie o konieczności aktualizacji Państwa dokumentacji systemowej w zakresie odwołań do wydania normy, aby uniknąć nieporozumień podczas przyszłych audytów.

Z poważaniem

Zespół Certyfikacji

JC Bureau Veritas Certification Polska

Udostępnij

Share