Konkurs na najlepszy raport CSR – zapraszamy do głosowania!

Konkurs na najlepszy raport CSR - zapraszamy do głosowania!

05/09/18

Przemysł
Zrównoważony Rozwój

Share

Trwa 12. edycja konkursu Raporty Społeczne promującego i nagradzającego  firmy oraz organizacje zaangażowane w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wśród tegorocznych zgłoszeń znajdują się raporty firm ING, LPP oraz gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego, które były poddane weryfikacji Bureau Veritas Polska. Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu na najlepsze raporty.

Głosy można oddawać internetowo do 17 września br.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) jest dzisiaj nieodzowną częścią strategii prowadzenia przedsiębiorstw i organizacji. CSR stał się także ważnym elementem funkcjonowania firm, którym zależy na budowaniu wizerunku odpowiedzialnych partnerów we wszystkich obszarach swojej działalności. Jednym z narzędzi komunikacji CSR, które wzmacniają reputację firm są właśnie Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

„Odkąd w życie weszła (6 grudnia 2016 r.) dyrektywa 2014/95/UE dla całej Unii Europejskiej, raportowanie infomacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa stało się obowiązkowe także w Polsce. Wiele firm raporty CSR sporządza samodzielnie, często nie poddając je audytowi podmiotów profesjonalnych albo opracowanie raportu i jego weryfikacja zlecane są temu samemu podmiotowi zewnętrznemu. Z naszego doświadczenia wynika, że takie rozwiązania rodzą możliwość powstania w opracowywanych dokumentach nieściłości czy wręcz błędów, które mogą generować poważne konsekwencje prawne, finansowe oraz wizerunkowe w oczach interesariuszy firmy raportującej” – mówi Michał Stalmach, Starszy konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Konkurs Raporty Społeczne od kilku lat organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte, wcześniej były to inne firmy. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego CSR i promowanie dobrych praktyk. Wyróżniane są te przedsiębiorstwa i organizacje, które nie tylko prowadzą działalność kierując się interesem społeczeństwa i środowiska, ale także w transparentny i wiarygodny sposób prezentują swoją politykę i osiągnięcia w publikowanych raportach. Wsród jury konkursu znajdują się m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Federacji Konsumentów, Business Center Club, uczelni ekonomicznych i Giełdy Papierów Wartościowych. Odrębne jury stanowią dziennikarze redakcji ekonomicznych m.in.: PAP i Polskiego Radia.

W pierwszej edycji konkursu „Raporty Społeczne 2007” udział wzięło 17 przedsiębiorstw działających na rynku polskim,  a pierwsze miejsce zdobyła firma Danone. W ubiegłym roku zgłoszona była liczba 44 raportów, nagrody za najlepsze publikacje zostały przyznane w 7 kategoriach, a nagrodę główną otrzymał CEMEX za najbardziej kompleksowe podejście, przejrzystość, zwięzłość oraz klarownie przedstawioną informację o zobowiązaniach i ich realizacji.

„Bureau Veritas ma wieloletnie doświadczenie w weryfikowaniu raportów CSR dla firm z różnych branż gospodarki. Jesteśmy jednymz największych pozafinansowych organów audytowych i certyfikacyjnych, uznawanym za usługodawcę o najlepszych praktykach w zakresie usług raportowania zrównoważonego rozwoju. W tym roku w konkursie zgłoszone są raporty firm ING, LPP oraz Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, które były poddane weryfikacji naszych ekspertów. Serdecznie zapraszamy naszych pracowników, partnerów biznesowych i klientów do udziału w głosowaniu na najlepszy raport CSR 2018 roku” – mówi Izabela Kakała, Marketing & Communication Manager Poland, Baltic & Ukraine w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 

W tym roku, głosy można oddawać klikając poniższy link i wybierając 3 spośród 49. tegorocznych zgłoszonych raportów.
Następnie należy podać swój adres email, wybrać grupę interesariuszy i na koniec dokonać potwierdzenia oddanego głosu poprzez otrzymany na swoją skrzynkę email link. Zachęcamy do udziału 

Udostępnij

Share
additional_info_22