Nowy standard IFS 6.1 już w lipcu

NOWY STANDARD IFS 6.1 JUŻ W LIPCU

08/06/18

Konsumpcja
QHSE
Handel

Share

CZYM JEST STANDARD IFS FOOD?

IFS Food jest standardem skierowanym do dostawców detalicznych i hurtowych oraz do producentów żywności, a także koncernów przetwórstwa spożywczego. IFS Food znajduje zastosowanie w przypadku przetwórstwa żywności oraz gdy  zachodzi ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas bezpośredniego pakowania.

Standard wprowadza wiele ułatwień i korzyści dla firm, m.in.:  

 • Przejrzystą i uproszczony  dostęp do rynku;
 • Przejrzystość na całej długości łańcucha dostaw;
 • Ciągłe doskonalenie poprzez zróżnicowany system oceny;
 • Zarządzanie dostawcami za pośrednictwem bazy danych IFS;
 • Wielojęzyczne narzędzia wdrożenia jak przewodniki, aplikacje, szkolenia, webinaria oraz e-learning;
 • Mierzalne usprawnienie procesów, a tym samym eliminacja lub zmniejszenie kosztów.

Nowa wersja 6.1

W listopadzie 2017 Międzynarodowy Komitet Techniczny IFS opublikował zmodyfikowaną wersję standardu IFS Food 6, która zawiera dodatkowe wymagania i będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 roku, bez okresu przejściowego. Aktualna wersja standardu IFS Food V6.1. dostępna jest w wersji angielskiej na stronie:

https://www.ifs-certification.com/index.php/en/standards/251-ifs-food-en

Wkrótce zostaną udostępnione dodatkowe wersje językowe.

Firmy, które przejdą niezapowiedziany audyt począwszy od 1 lipca 2018 r. będą podlegać uregulowaniom IFS Food 6.1. Te, których niezapowiedziany audyt rozpocznie się przed datą 1 lipca podlegać będą przepisom IFS Food 6 z kwietnia 2014 r.

Jakie ZMIANY niesie za sobą nowe wydanie IFS dla KLIENTÓW?

Najistotniejsze zmiany względem wersji 6.0 to:

 • dodanie wymagań w zakresie zafałszowań żywności („food fraud”);
 • wymagania dotyczące zarządzania alergenami;
 • dodanie opisu procedur Programu Integralności do zasad obowiązujących od  1 maja 2017;
 • odniesienia do obowiązującej Doktryny;
 • wprowadzenie obowiązkowych QR kodów na certyfikacie.

Jakie ZMIANY niesie za sobą nowe wydanie IFS dla JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH?

Jednostki certyfikujące zobowiązane są do przeszkolenia  audytorów IFS w oparciu o udostępnione przez IFS materiały szkoleniowe – co pozwoli na kontynuowanie pracy audytora w oparciu o nową wersję standardu. Modyfikacja standardu oznacza również aktulalizację oprogramowania do raportowania, które będzie dostępne począwszy od czerwca 2018 r.

Przypominamy, że  Akademia IFS oferuje darmowe webinary dotyczące najważniejszych zmian. Dostęp do webinarów możliwy jest po wcześniejszej rejestracji do platformy elearningowej pod adresem:

> https://www.ifs-certification.com/index.php/en/academy/webinars-elearning

Webinary można obejrzeć w postaci filmu szkoleniowego w serwisie YouTube:

> http://bit.ly/ifsacadregist

Materiały szkoleniowe dotyczące zafałszowań żywności dostępne są już na stronie internetowej https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news/news-archiv/3856-news-ifs-product-fraud?bc=off

Pozostałe powiązane zagadnienia zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej IFS .

Udostępnij

Share